Договор за гражданска отговорност

Задължителна ли е застраховката гражданска отговорност

By Добромир Панов, March 29, 2020

Смятаме, че това е един от основните въпроси, които голяма част от гражданите непрестанно си задават, преди да са се сдобили с превозно средство и да са се информирали, относно сключването на този вид застраховка. За да бъдем максимално полезни на всеки от вас, който е решил да отдели част от личното си свободно време, за да прочете статията, то ние ще вложим енергията си в това да обхванем колкото се може повече въпроси, така че да ви бъдем от полза.

Първото, което смятаме да подхванем като въпрос, е свързано с това как да открием полезна информация, ако в редовете по-долу не съумяваме да задоволим любопитството си, свързано с автомобилната застраховка. Нашето предложение е да посетите SmartIns.bg, където вярваме, че ще се сблъскате с не малко на брой компании, които ви предлагат реномирани услуги. Имате възможността да си уредите предварителна консултация и посредством това да можете да получите отговори на вашите въпроси. Разбира се, това е решение на собственика на автомобила и ние не принуждаваме никой да се възползва от съветите ни.

Какво трябва да знаем за застраховката Гражданска отговорност

Що се отнася до това дали тази застраховка е задължителна, то ние категорично можем да потвърдим, че всеки един гражданин, който е собственик на превозно средство, задължително следва да сключи застраховка Гражданска отговорност. В противен случай рискува да попадне в полезрението на съблюдаващите органи и да понесе сериозни глоби и санкции, което не ще бъде никому приятно.

Разбира се, това вероятно е известно на значителна част от вас. За да бъде самата застраховка в сила, то от вас се изисква да не прикривате абсолютно никакви подробности, свързани с вашия автомобил. Съветът на застрахователните брокери е да изписвате коректно данните си от документа за самоличност, така че накрая да не се окаже, че не сте се застраховали.

Както и сами можете да предположите, застраховката, за разлика от много други автомобилни застраховки, покрива както имуществени, така и неимуществени щети. В случай, че има някакво конкретно заключение, то застрахователят е длъжен да го обяви пред собственика на автомобила в момент на сключването на договора.

Изборът на фирма, която да ви съдейства при сключването на застраховка, не е винаги е лесна задача. Понякога се изисква да инвестирате значително дълго време, в това да проучите, разпитате и да съберете нужното количество информация. Не винаги обаче човек успява да се раздели и с малкото си свободно време, което предпочита да оползотвори по един съвсем различен начин.

Тук е моментът отново да ви напомним да посетите Smartins.bg при сключването на задължителната Гражданска отговорност. Вярваме, че съветът, който споделяме с вас, ще ви бъде полезен и с наша помощ ще разрешите за отрицателно кратко време вашия казус.

Когато вече сте сключили самия договор, то от вас се изисква да носите документите в себе си, тъй като при една проверка, то собствениците на автомобилите са длъжни да ги предоставят.

Надяваме се да сме успели да отговорим на вашите въпроси и да сме задоволили любопитството ви по начин, който сте очаквали.